Foto: Uroš Hočevar

Foto: Uroš Hočevar

Irena
Hartman

Odvetnica Irena Hartman nudi storitve svetovanja in zastopanja strank na področju civilnega, gospodarskega, delovnega in kazenskega prava. Strankam zagotavlja storitve s področja odškodnin (vlaganje odškodninskih zahtevkov na zavarovalnice, zastopanje strank v odškodninskih tožbah pred sodišči), delovnega prava (priprava pogodb o zaposlitvi, zastopanje strank v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi, zastopanje v delovnih sporih pred delovnimi sodišči), družinskega prava (zastopanje v razveznih postopkih, v postopkih glede delitve skupnega premoženja, sestava sporazumov, ipd.) in dednega prava (sestava oporok, zastopanje v zapuščinskih postopkih).