Foto: Uroš Hočevar

Foto: Uroš Hočevar

Martina
Šket

Odvetnica Martina Šket pokriva predvsem področja civilnega, gospodarskega in delovnega prava, s posebnim poudarkom na področju prava nepremičnin (tj. celovitega urejanja pravnega in lastniškega statusa nepremičnin, priprave vseh vrst pogodb, vzpostavitev etažne lastnine, vodenje zemljiškoknjižnih postopkov) ter delovanja gospodarskih družb. Strankam svetuje pri ustanavljanju in statusnih spremembah družb in pripravlja najrazličnejše gospodarske pogodbe in pravna mnenja o različnih vidikih poslovanja, svetuje in zastopa v gospodarskih sporih, izvršilnih in insolvenčnih postopkih.