Sodišča

Sodstvo RS: http://sodisce.si/
Ustavno sodišče: https://www.us-rs.si/ 
Sodišče Evropske unije: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
Evropsko sodišče za človekove pravice: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 
Iskalnik sodne prakse: http://sodnapraksa.si/ 


Odvetniška zbornica Slovenije

Uporabne povezave

Izračun zamudnih obresti: http://izo.sodisce.si/izo-web/spring/izracun?execution=e1s1 
Poslovni register in register transakcijskih računov: https://www.ajpes.si/ 


Uporabne povezave za področje nepremičnin

Državne institucije za intelektualno lastnino

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino – slovenski nacionalni urad za intelektualno lastnino
U.K. Intellectual Property Office – britanski nacionalni urad za intelektualno lastnino
German Patent and Trade Mark Office – nemški nacionalni urad za intelektualo lastnino
U.S. Copyright Office – ameriški zvezni urad za avtorske pravice


Mednarodne organizacije za intelektualno lastnino

World Intellectual Property Organization – medarodna organizacija za intelektualno lastnino
International Association of Entertainment Lawyers – mednarodna zveza odvetnikov s področja prava intelektualne lastnine