Pravno obvestilo

 
 
 
 

Vse informacije na tem spletnem portalu in na posameznih spletnih (pod)straneh so splošne in ne predstavljajo pravnega nasveta ali napotkov za konkretno ravnanje uporabnika. Odvetnice Urša Chitrakar, Martina Šket in Irena Hartman ne odgovarjajo za ravnanje ali opustitev ravnanja uporabnikov, ki temelji na informacijah ali drugi vsebini tega spletnega portala. Prav tako odvetnice ne odgovarjajo za morebitno zamudo pri ažuriranju informacij in vsebin ter uporabnikom ne zagotavljajo, da bodo vsi podatki in informacije v trenutku dostopa do njih verodostojni, pravilni ali preverjeni, niti ne odgovarjajo za uporabo in vsebino drugih spletnih strani, ki so navedene med povezavami.

Vsebine in informacije, objavljene na tem spletnem portalu in na posameznih spletnih (pod)straneh, so varovane po predpisih o avtorski in sorodnih pravicah, zato je njihova uporaba dovoljena samo za zasebno uporabo in za tiste vrste uporabe, ki jih dopušča zakon. Za vse druge vrste uporabe objavljenih vsebin in informacij je treba pridobiti dovoljenje odvetnic.