GUNS N' ROSES SKUŠAJO PREPOVEDATI PRODAJO PIVA

Ameriška hard rock skupina Guns N' Roses je nedavno vložila tožbo zoper proizvajalca piva Oscar Blues Brewery iz ameriške zvezne države Kolorado, ker naj bi ta kršil pravico blagovne znamke, s katero je zaščiteno ime njihove glasbene skupine.

Pivovar je namreč eno izmed svojih piv poimenoval Guns 'n' Rosé, skupina pa je temu nasprotovala iz razloga, ker naj bi takšno poimenovanje povzročalo zmedo pri povprečnem potrošniku in nakazovalo na poslovno sodelovanje med skupino in pivovarjem, do katerega v resnici sploh ni prišlo.

Po poročanju Guardiana glasbeniki v svoji tožbi navajajo, da prodaja takšnih izdelkov na trgu povzroča nepopravljivo škodo njihovi blagovni znamki, poslovnemu ugledu ter dobremu imenu skupine in da pivovar nima pravice izkoriščati prepoznavnosti in popularnosti skupine brez njihovega izrecnega soglasja zgolj za namene boljše prodaje piva.

Iz razpoložljivih podatkov sicer ni jasno, kako naj bi prišlo do zmede med potrošniki, saj znak skupine Guns N' Roses ni registriran za trženje piva, ampak za opravljanje storitev zabavne industrije in prodajo oblačil, papirnatih izdelkov, nakita in modnih dodatkov, nosilcev zvoka, glasbenih inštrumentov in podobnih proizvodov oziroma storitev, ki jim prodaja piva ni konkurečna.

Zato lahko domnevamo, da želijo glasbeniki na sodišču uveljavljati t.i. notorno (slovečo) znamko. Sloveče znamke so tiste znamke, ki so zaradi svoje izjemne popularnosti in/ali dolgotrajne in ustaljene uporabe na trgu upravičene do posebnega varstva. Status sloveče znamke imetniku omogoča, da drugim prepove uporabo enake ali podobne znamke za vse kategorije blaga in storitev in ne samo za tiste proizvode oz. storitve, ki so njegovemu proizvodu oziroma storitvi enaki ali podobni in celo, če njegova znamka sploh ni registrirana.

V primeru, da bi sodišče znamki Guns N' Roses v postopku priznalo status sloveče znamke, bi torej skupina lahko preprečila podobno poimenovanje piva kljub temu, da bi se ta znamka uporabljala za drugačne vrste blaga oz. storitev.

  

Pripravila: Valentina Prete