Ime skupine POP DIZAJNI krši blagovno znamko POP DESIGN

Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo V Cpg 364/2018 pritrdilo prvostopenjskemu sodišču, ki je glasbeni skupini z imenom »POP DIZAJNI« prepovedala kršitev registrirane blagovne znamke »POP DESIGN«.

Imetnik pravic na blagovni znamki »POP DESIGN« je namreč vložil tožbo proti novonastali skupini, ki si je za svoje delovanje omislila zelo podobno ime. Ker je ime skupine »POP DESIGN« registrirano kot blagovna znamka že od leta 2009, je sodišče presojalo, ali lahko delovanje glasbene skupine s tako podobnim imenom kot je »POP DIZAJNI«, povzroči tolikšno zmedo v javnosti, da ga je zaradi varstva blagovne znamke potrebno prepovedati.

Sodišče se je najprej spustilo v primerjavo registrirane znamke »POP DESIGN« in nezaščitenega znaka »POP DIZAJNI«, pri čemer je upoštevalo slušne, vizualne in pomenske podobnosti ter opazovalo razlikovalne in prevladujoče elemente. Ugotovilo je, da sta si oba znaka izrazito podobna, saj je njuna prva beseda (»POP«) enaka, medtem ko je druga beseda zelo podobna (»DESIGN« - »DIZAJNI«). Poleg tega je enak njun besedni pomen, saj gre pri znaku »POP DIZAJNI« zgolj za poslovenjen zapis angleške besede, ki tudi fonetično zveni zelo podobno.

Sodišče je nadalje ugotovilo, da se dejavnost skupine »POP DIZAJNI« v celoti prekriva z dejavnostmi, za katere je bila registrirana blagovna znamka »POP DESIGN« (kot so nastopanje v živo, vodenje komercialnih poslov, oddajanje radijskih programov, ipd).

Ker je torej sodišče ugotovilo, da je v konkretnem primeru podano prekrivanje tako z vidika storitev, na katere se nanašata znamka in znak, kot tudi z vidika njunega izgleda ter fonetične in druge primerjave, je sodišče zaključilo, da verjetnost zmede v javnosti obstaja in skupini »POP DIZAJNI« prepovedalo uporabo tega imena za delovanje na področju dejavnosti glasbene industrije.

Pripravila: Valentina Prete