Kdo je avtor scenarija filma Florence Foster Jenkins?

  Višje sodišče v Angliji je nedavno obravnavalo zadevo Nicholas Martin v. Julia Kogan, v kateri se je ukvarjalo z vprašanjem ali je bivša partnerica scenarista filma Florence Foster Jenkins soavtorica scenarija Nicholasa Martina.

Julia Kogan, profesionalna operna pevka in Martinova bivša partnerica, je zahtevala priznanje soavtorstva na scenariju, saj naj bi mu v času pisanja prvih osnutkov pomagala pri strokovnih izrazih, izboru skladb ter drugih manjših popravkih zgodbe. Nicholas Martin je v nasprotju z njenim prepričanjem zatrjeval, da je bil njen prispevek zanemarljiv in da je glavnino scenarija napisal šele po njuni ločitvi. Sodišče je odločilo, da sodelovanje Julie Kogan ni bilo tolikšno, da bi jo lahko šteli za soavtorico, saj so bili njeni prispevki manjšega pomena. Poleg tega ni bilo dokazano, da je med njima obstajala skupna volja za sodelovanje. Sodišče je tožbo zavrnilo in avtorsko pravico na scenariju v celoti priznalo Nicholasu Martinu.

 

Pripravila: Valentina Prete