Posnetki, narejeni za izvajanje glasbe v živo, niso komercialno izdani fonogrami

Okrožno sodišče v Ljubljani je v zadevi IV Pg 3035/2016 izreklo sodbo (ki še ni pravnomočna), s katero je odločilo, da glasbene podlage, ki jih izvajalci vnaprej pripravijo posebej za svoj nastop v živo, niso komercialno izdani fonogrami. V obravnavanem primeru je šlo za hip hop dogodek, na katerem so nastopili ameriški duo Mobb Deep ter domača raperja Unknown in Klemen Klemen. Zavod IPF je od organizatorja dogodka, društva Kapa, zahteval plačilo nadomestila zaradi javne priobčitve komercialno izdanih fonogramov, ki so ga izračunali na podlagi tarife za koncerte oziroma prireditve, kjer izvajalci nastopajo na glasbeno podlago (playback) in karaoke.

Rap koncerti se od karaok že v osnovi bistveno razlikujejo. Raperji so na dogodku nastopili skupaj z DJ-ji, s katerimi so usklajeno mešali (miksali) različne zvočne posnetke ter čeznje improvizirano izvajali rimana besedila in melodije. Pri tem so sproti ustvarjali in izvajali nova glasbena dela, zvoki, ritmi in efekti, ki so jih uporabili kot podlago, pa so bili posebej narejeni za potrebe živega nastopanja.

Ker posnetki v taki obliki nikoli niso bili izdani za komercialne namene, niti niso bili dani na voljo javnosti interaktivno (npr. na internetu), za njihovo javno priobčitev ni potrebno plačati nadomestila, kot to velja za komercialno izdane fonograme.

Pri preverjanju, ali je glasba na posnetkih, ki jih je v dokaz predložil Zavod IPF, komercialno izdan fonogram ali ne, si je sodišče pomagalo tudi z mobilno aplikacijo Shazam, ki prepozna posnetek skladbe že po nekaj sekundnem izseku ter izpiše njen naslov in izvajalca. Shazam je sicer res prepoznal dve skladbi, ki pa sta bili na prireditvi uporabljeni kot mašilo pred začetkom izvajanja glasbe v živo in za katere je organizator tudi plačal dolgovano nadomestilo. Shazam pa ni prepoznal nobene od glasbenih podlag, ki so bile uporabljene med nastopi v živo, zato je sodišče sledilo trditvam organizatorjev in zaključilo, da ni šlo za javno priobčitev komercialno izdanih fonogramov, ampak za izvajanje glasbe v živo, za katero ni potrebno plačati nadomestila zavodu IPF.

 

Pripravila: Valentina Prete

Avtorsko pravoUrsa Chitrakar