Objava fotografije brez dovoljenja avtorja je kršitev avtorskih pravic

Sodišče EU je v zadevi C-161/17 sprejelo odločitev, da je za objavo fotografije na spletni strani potrebno pridobiti dovoljenje fotografa, tudi če je objavo iste fotografije pred tem že dovolil drugim.

Šlo je za spor med fotografom Dirkom Renckhoffom in srednjo šolo Waltrop iz Nemčije. Učenka te šole je v svojem šolskem referatu s spletne strani o potovanjih prenesla Renckhoffovo fotografijo brez njegovega soglasja, šola pa je nato učenkin referat (v katerem je bila uporabljena fotografija) objavila na svoji spletni strani.

Avtor je sicer dovolil objavo fotografije na spletni strani, na kateri jo je učenka našla. Zato je bilo ključno vprašanje to, ali je bila fotografija s ponovno objavo na strani šole neupravičeno priobčena t.i. »novi javnosti«, torej krogu ljudi, ki ga fotograf ni upošteval oz. ni mogel predvideti takrat, ko je dovolil njeno prvotno objavo. Sodišče je na vprašanje odgovorilo pritrdilno in poudarilo, da je objava fotografije na drugi spletni strani onemogočila ali vsaj znatno otežila avtorjev nadzor nad uporabo svojega dela ter mu odrekla možnost, da zanjo zahteva primerno nadomestilo. Sodišče je izpostavilo tudi dejstvo, da bi tako fotografija na šolski spletni strani ostala neupravičeno dostopna javnosti kljub morebitni odločitvi fotografa, da svojega dela noče več priobčevati javnosti na prvotni spletni strani.

S tako odločitvijo je sodišče sledilo glavnemu cilju Direktive 2001/29/EC, t.j. vzpostavitvi visoke stopnje varstva avtorjev, v korist katerih je potrebno v pravico do priobčitve javnosti zajeti vsakršno priobčitev, ki ni prisotna na kraju njenega izvora, ter varovati avtorje pred uporabo avtorskih del proti njihovi volji in brez njihove vednosti tudi v sferi interneta.

 

Pripravila Valentina Prete