Spremenjena pravila o dovoljenih spontanih uličnih nastopih

S 1. 1. 2016 je na območju MOL pričel veljati Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana, s katerim so bila spremenjena pravila o tem kdaj in kje se sme v prestolnici nastopati. V 21. členu odloka je sedaj določeno, da je spontani ulični nastop dovoljen med 10. in 22. uro in sicer na vseh javnih površinah razen v območjih stanovanj pod pogojem, da se ne ovira javna raba površine zaradi števila nastopajočih ali gledalcev. Uporaba opreme za ozvočenje ni dovoljena.

Drugačen režim pa velja za nekatere ulice, trge in mostove v mestnem jedru, kjer so spontani ulični nastopi med ponedeljkom in petkom dovoljeni le od 16. do 22. ure,  ob sobotah, nedeljah in praznikih pa tudi od 10. do 22. ure. To so: Čopova ulica, Prešernov trg, Wolfova ulica, Tromostovje, Čevljarski most, Mesarski most, Hribarjevo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Stritarjeva ulica, Adamič Lundrovo nabrežje, Mačkova ulica, Petkovškovo nabrežje in Mestni trg.

V odloku so predpisane tudi denarne globe za kršitev teh pravil. Posameznik se kaznuje z globo v višini 150,00 EUR, pravna oseba, samostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (npr. samozaposleni v kulturi) pa z globo 1.000,00 EUR.