Googlove pomanjšane sličice (thumbnails) ne kršijo avtorskih pravic

V zadevi, ki jo je zoper Google sprožil nemški fotograf zaradi domnevnih kršitev njegovih avtorskih pravic, je nemško zvezno vrhovno sodišče v zadevi I ZR 140/10 odločilo, da s prikazovanjem pomanjšanih sličic objavljenih fotografij ne pride do kršitev avtorskih pravic fotografa. Sodišče je v obrazložitvi svoje odločitve pojasnilo, da velja domneva, da je avtor fotografij pristal na njihovo uporabo s strani Googlovega iskalnika tudi v primerih, ko so bile fotografije z avtorjevim dovoljenjem naložene na spletno stran, niso pa bili sprejeti ustrezni tehnični ukrepi, ki bi iskalnikom preprečili iskanje in prikazovanje fotografij. S to odločitvijo je sodišče potrdilo svoje stališče, ki ga je prvič zavzelo leta 2010 (v zadevi I ZR 69/08), ki ga je sprožila neka nemška fotografinja zoper podjetje Google. Takrat je sodišče razsodilo, da prikazovanje pomanjšanih sličic (thumbnails) izvirnih fotografij avtorice, ki so bile predhodno že objavljene na njeni spletni strani, ni kršitev avtorskih pravic fotografinje. Sodišče je v obrazložitvi sodbe med drugim poudarilo, da kljub temu, da avtorica fotografij Googlu ni izrecno dovolila uporabe njenih del kot predoglednih pomanjšanih sličic (thumbnails) v iskalniku, v tem primeru ni šlo za kršitev avtorskih pravic fotografinje. Avtorica fotografij namreč svoje spletne strani ni zaščitila pred iskalniki oziroma ni izbrala možnosti, da onemogoči iskanje po njeni spletni strani (indeksiranje), kar Googlov iskalnik omogoča. Ker je avtorica fotografij spletnim iskalnikom omogočila iskanje po njeni spletni strani, je Google po mnenju nemškega sodišča upravičeno sklepal, da avtorica fotografij pristaja na prikazovanje njenih fotografij v Googlovem spletnem iskalniku.

Avtorsko pravoUrednistvo