Odpoved avtorskim pravicam

Višje sodišče je pojasnilo, da so materialne avtorske pravice (kot civilne pravice) odpovedljive, razen v primerih, ko to po ZASP ni mogoče (tako v sodbi II Cp 1133/2012). V naravi avtorske pravice je, da se ji je mogoče odpovedati. Če se avtor odpove uveljavljanju materialnih pravic, nobena kolektivna organizacija ni upravičena pobirati nadomestila za uporabo njegovega avtorskega dela (tako v sodbi II Cp 3402/2011 in v sodbi II Cp 2010/2012). V primeru odpovedi uveljavljanju materialnih avtorskih pravic je treba tako odpoved dokazati (glej sodbo II Cp 1390/2012). To pomeni, da bi se uporabniki avtorskih del (npr. organizatorji prireditev ali trgovski centri, ki predvajajo tim. kulisno glasbo) lahko izognili plačilu nadomestila združenju SAZAS, če bi dokazali (npr. s predložitvijo pisne izjave avtorja), da se je avtor dejansko odpovedal svojim materialnim avtorskim pravicam priobčitve javnosti.

Avtorsko pravoUrednistvo